Kvėpavimo takų apsauga

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės ir priedai:
dujokaukės;
raspiratoriai;
filtrai;
dujokaukių dėklai bei krepšiai.